Carbon Craft Design Sản Xuất Gạch Từ 5Kg Khí Thải Nhà Kính

Có những phương pháp để xử lý ô nhiễm nhưng câu hỏi lớn tiếp theo là phải làm gì với lượng carbon tạo thành. Carbon bị đốt cháy hoặc thải bỏ gây ô nhiễm không khí, đất và nước. Điều này hướng Carbon Craft Design chỉ tập trung vào tiềm năng và sự khan hiếm của các giải pháp sử dụng carbon như là tầm nhìn dài hạn của mình.

Trong khi lượng khí thải đã được quản lý chặt chẽ trong nhiều năm, việc quản lý chất thải lốp xe hoàn toàn không được kiểm soát. Sự phân hủy nhiệt phân của lốp xe được coi là một cách thay thế để phân hủy lốp xe thành dầu, dây thép và chất thải nhiệt phân lốp xe được gọi là muội than thu hồi (rCB). Ước tính có khoảng 1,5 vạn tấn chất thải carbon này được tạo ra. Chất thải này chỉ được đốt tại các lò xi măng do không có trường hợp sử dụng thay thế. Điều này gây ra ô nhiễm không khí vật chất dạng hạt. Carbon Craft Design xác định việc đốt rCB không được chú ý này là một vấn đề khổng lồ, đặc biệt là ở Ấn Độ, vấn đề đã trở thành một vấn đề môi trường nghiêm trọng.

Carbon Craft Design đã phát triển một quy trình 3 giai đoạn để nâng cấp rCB nhằm tạo ra tác động tích cực đến khí hậu bằng cách tái sử dụng vật liệu này như một nguồn tài nguyên xây dựng. Do đó giúp ngăn ngừa ô nhiễm không khí thông qua sản phẩm Gạch Carbon.

Video: VNEXPRESS