VIETBUILD Hà Nội 2024 – Lần 1

20/03/2024 - 24/03/2024

1500 gian hàng

Cung Triển Lãm Kiến Trúc Xây Dựng Quốc Gia - 01 Đỗ Đức Dục, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Xem Chi Tiết

VIETBUILD TP.HCM 2024 – Lần 1

10/04/2024 - 14/04/2024

1200 gian hàng

Nhà Thi Đấu Thể Dục Thể Thao Phú Thọ - 01 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Xem Chi Tiết

VIETBUILD Đà Nẵng 2024

09/05/2024 - 13/05/2024

1100 gian hàng

Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Đà Nẵng - Số 09 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Xem Chi Tiết

VIETBUILD Hà Nội 2024 – Lần 2

29/05/2024 - 01/06/2024

1100 gian hàng

Cung Triển Lãm Kiến Trúc Xây Dựng Quốc Gia - 01 Đỗ Đức Dục, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Xem Chi Tiết

VIETBUILD TP.HCM 2024 – Lần 2

26/06/2024 - 30/06/2024

2200 gian hàng

Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc Tế Sky Expo Việt Nam - Đường Số 1, Công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Xem Chi Tiết

VIETBUILD TP.HCM 2024 – Lần 3

22/08/2024 - 26/08/2024

2200 gian hàng

Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc Tế Sky Expo Việt Nam - Đường Số 1, Công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Xem Chi Tiết

VIETBUILD Hà Nội 2024 – Lần 3

25/09/2024 - 29/09/2024

1500 gian hàng

Cung Triển Lãm Kiến Trúc Xây Dựng Quốc Gia - 01 Đỗ Đức Dục, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Xem Chi Tiết

VIETBUILD TP.HCM 2024 – Lần 4

23/10/2024 - 27/10/2024

1200 gian hàng

Nhà Thi Đấu Thể Dục Thể Thao Phú Thọ - 01 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Xem Chi Tiết

VIETBUILD Hà Nội 2024 – Lần 4

27/11/2024 - 01/12/2024

1500 gian hàng

Cung Triển Lãm Kiến Trúc Xây Dựng Quốc Gia - 01 Đỗ Đức Dục, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Xem Chi Tiết

VIETBUILD Home 2024

18/12/2024 - 22/12/2024

1500 gian hàng

Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc Tế Sky Expo Việt Nam - Đường Số 1, Công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Xem Chi Tiết