VIETBUILD Hà Nội 2024 – Lần 1

20/03/2024 - 24/03/2024

1500 gian hàng

Cung Triển Lãm Kiến Trúc Xây Dựng Quốc Gia - 01 Đỗ Đức Dục, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Xem Chi Tiết

VIETBUILD Hà Nội 2024 – Lần 2

29/05/2024 - 01/06/2024

1100 gian hàng

Cung Triển Lãm Kiến Trúc Xây Dựng Quốc Gia - 01 Đỗ Đức Dục, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Xem Chi Tiết

VIETBUILD Hà Nội 2024 – Lần 3

25/09/2024 - 29/09/2024

1500 gian hàng

Cung Triển Lãm Kiến Trúc Xây Dựng Quốc Gia - 01 Đỗ Đức Dục, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Xem Chi Tiết

VIETBUILD Hà Nội 2024 – Lần 4

27/11/2024 - 01/12/2024

1500 gian hàng

Cung Triển Lãm Kiến Trúc Xây Dựng Quốc Gia - 01 Đỗ Đức Dục, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Xem Chi Tiết