VIETBUILD TP.HCM 2024 – Lần 1

10/04/2024 - 14/04/2024

1200 gian hàng

Nhà Thi Đấu Thể Dục Thể Thao Phú Thọ - 01 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Xem Chi Tiết

VIETBUILD TP.HCM 2024 – Lần 2

26/06/2024 - 30/06/2024

2200 gian hàng

Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc Tế Sky Expo Việt Nam - Đường Số 1, Công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Xem Chi Tiết

VIETBUILD TP.HCM 2024 – Lần 3

22/08/2024 - 26/08/2024

2200 gian hàng

Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc Tế Sky Expo Việt Nam - Đường Số 1, Công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Xem Chi Tiết

VIETBUILD TP.HCM 2024 – Lần 4

23/10/2024 - 27/10/2024

1200 gian hàng

Nhà Thi Đấu Thể Dục Thể Thao Phú Thọ - 01 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Xem Chi Tiết

VIETBUILD Home 2024

18/12/2024 - 22/12/2024

1500 gian hàng

Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc Tế Sky Expo Việt Nam - Đường Số 1, Công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Xem Chi Tiết

Triển Lãm Quốc Tế VIETBUILD TP.HCM 2023 – Lần 2

14/06/2023 - 18/06/2023

2200 gian hàng

Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc Tế Sky Expo Việt Nam - Đường Số 1, Công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Xem Chi Tiết

Triển Lãm Quốc Tế VIETBUILD HOME 2023

20/12/2023 - 24/12/2023

1500 gian hàng

Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc Tế Sky Expo Việt Nam - Đường Số 1, Công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Xem Chi Tiết