Một Số Gian Hàng Tiêu Biểu Tại VIETBUILD TP. Hồ Chí Minh 2022 – Lần 1

Gian Hàng Nhà Tài Trợ Ba Thanh Gian Hàng Nhà Tài Trợ Aseanwindow Gian Hàng Nhà Tài Trợ Livas Gian Hàng Máy Chế Biến Gỗ Quý Phát Gian Hàng Máy CNC Gia Mỹ Gian Hàng Máy Chế Biến Gỗ Wood & Brothers Gian Hàng Hệ Thống Lọc Không Khí Airproce Gian Hàng Thiết Bị Cầm …

  • VIETBUILD TP. HỒ CHÍ MINH 2022 – LẦN 1
  • Triển Lãm VIETBUILD Hà Nội 2022 – Lần 1 Diễn Ra Thành Công Tốt Đẹp

    Trong hai năm vừa qua, đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng không hề nhỏ đến sự phát triển nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Vì vậy, để hồi phục lại nền kinh tế, với sự chỉ đạo, bảo trợ của Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội, Triển …