Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild TP.Hồ Chí Minh- Lần 2

Đăng Ký

Đăng ký online ?

Bấm vào đây để đăng ký trực tuyến.

Gửi mẫu đăng ký cho chúng tôi. ?

Bạn có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ pkdvietbuild@gmail.com.

Các biểu mẫu:

Tài Trợ Chính

Đồng Tài Trợ

Thư mời của Bộ Xây Dựng
Thư mời của Bộ Xây Dựng
Chương trình hoạt động
Chương trình hoạt động

sơ đồ Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild TP.Hồ Chí Minh- Lần 2

NHÀ A1, A2

NHÀ A3

NHÀ A4

NHÀ A5 & B NGOÀI TRỜI