Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild TP.Hồ Chí Minh- Lần 2

Đăng Ký

Thư mời của Bộ Xây Dựng
Thư mời của Bộ Xây Dựng
Chương trình hoạt động
Chương trình hoạt động

sơ đồ Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild TP.Hồ Chí Minh- Lần 2

NHÀ A1, A2

NHÀ A3

NHÀ A4

NHÀ A5 & B NGOÀI TRỜI