Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild TP.Hồ Chí Minh- Lần 2

Đăng Ký

Đăng ký online ?

Bấm vào đây để đăng ký trực tuyến.

Gửi mẫu đăng ký cho chúng tôi. ?

Bạn có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ pkdvietbuild@gmail.com.

Các biểu mẫu:

Thư mời của Bộ Xây Dựng
Thư mời của Bộ Xây Dựng
Chương trình hoạt động
Chương trình hoạt động

sơ đồ Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild TP.Hồ Chí Minh- Lần 2

NHÀ A1, A2

NHÀ A3

NHÀ A4

NHÀ A5 & B NGOÀI TRỜI