Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild TP.HCM 2020 – Lần 2

Đăng Ký

Đăng ký online ?

Bấm vào đây để đăng ký trực tuyến.

Gửi mẫu đăng ký cho chúng tôi. ?

Bạn có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ pkdvietbuild@gmail.com.

Tài Trợ Chính

Đồng Tài Trợ

Chương Trình Hoạt Động

sơ đồ Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild TP.HCM 2020 - Lần 2

KHU A1

KHU A2

KHU A3

KHU A5