Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild TP.HCM 2020 – Lần 2

Đăng Ký

Tài Trợ Chính

Đồng Tài Trợ

Chương Trình Hoạt Động

sơ đồ Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild TP.HCM 2020 - Lần 2

KHU A1

KHU A2

KHU A3

KHU A5