Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild TP.HCM- Lần 1

Đăng Ký

Đăng ký online ?

Bấm vào đây để đăng ký trực tuyến.

Gửi mẫu đăng ký cho chúng tôi. ?

Bạn có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ pkdvietbuild@gmail.com.

Các biểu mẫu:

Tài Trợ Chính

Đồng Tài Trợ

Thư mời của Bộ Xây Dựng
Thư mời của Bộ Xây Dựng
Chương trình hoạt động
Chương trình hoạt động
Sơ đồ

sơ đồ Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild TP.HCM- Lần 1

Quy định hội chợ - triển lãm
Quy định hội chợ – triển lãm

1. KHU A1

2. KHU A2

3. KHU A3

4. KHU A4

5. KHU A5 – A6

6. KHU B – Ngoài trời