Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild TP.HCM- Lần 1

Đăng Ký

Đăng ký online ?

Bấm vào đây để đăng ký trực tuyến.

Gửi mẫu đăng ký cho chúng tôi. ?

Bạn có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ pkdvietbuild@gmail.com.

Các biểu mẫu:

Thư mời của Bộ Xây Dựng
Thư mời của Bộ Xây Dựng
Chương trình hoạt động
Chương trình hoạt động
Sơ đồ

sơ đồ Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild TP.HCM- Lần 1

Quy định hội chợ - triển lãm
Quy định hội chợ – triển lãm

1. KHU A1

2. KHU A2

3. KHU A3

4. KHU A4

5. KHU A5 – A6

6. KHU B – Ngoài trời