Triển Lãm Quốc Tế VIETBUILD TP.HCM 2021 – Lần 1

Đăng Ký

Đăng ký online ?

Bấm vào đây để đăng ký trực tuyến.

Gửi mẫu đăng ký cho chúng tôi. ?

Bạn có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ pkdvietbuild@gmail.com.

Tài Trợ Chính

Đồng Tài Trợ

thu moi 2021 - viet

chuong trinh 2021

so do phu tho 2021

sơ đồ Triển Lãm Quốc Tế VIETBUILD TP.HCM 2021 - Lần 1

NHÀ A3

NHÀ A4

NHÀ A5

NHÀ A7

NGOÀI TRỜI