Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild Home 2020

Đăng Ký

Đăng ký online ?

Bấm vào đây để đăng ký trực tuyến.

Gửi mẫu đăng ký cho chúng tôi. ?

Bạn có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ pkdvietbuild@gmail.com.

Tài Trợ Chính

Đồng Tài Trợ

Chương Trình Hoạt Động

sơ đồ Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild Home 2020

NHÀ TRIỂN LÃM A1

TRIỂN LÃM NHÀ A2

TRIỂN LÃM NHÀ A3

TRIỂN LÃM NHÀ A5

KHU NGOÀI TRỜI