Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild Hà Nội 2019 – Lần 1

Đăng Ký

Đăng ký online ?

Bấm vào đây để đăng ký trực tuyến.

Gửi mẫu đăng ký cho chúng tôi. ?

Bạn có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ pkdvietbuild@gmail.com.

Thư mời của Bộ Xây Dựng
Thư mời của Bộ Xây Dựng
Chương trình hoạt động
Sơ đồ

sơ đồ Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild Hà Nội 2019 - Lần 1

Exhibition Fair Rules
Quy định

1. KHU A1 – A2 – A3

2. KHU A4

3. KHU A5

4. KHU A6

5. KHU B