Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild Hà Nội 2019 – Lần 1

Đăng Ký

Đăng ký online ?

Bấm vào đây để đăng ký trực tuyến.

Gửi mẫu đăng ký cho chúng tôi. ?

Bạn có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ pkdvietbuild@gmail.com.

Tài Trợ Chính

Đồng Tài Trợ

Thư mời của Bộ Xây Dựng
Thư mời của Bộ Xây Dựng
Chương trình hoạt động
Sơ đồ

sơ đồ Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild Hà Nội 2019 - Lần 1

Exhibition Fair Rules
Quy định

1. KHU A1 – A2 – A3

2. KHU A4

3. KHU A5

4. KHU A6

5. KHU B