Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild Đà Nẵng 2022

Đăng Ký

Tài Trợ Chính

Đồng Tài Trợ

SƠ ĐỒ ĐÀ NẴNG

sơ đồ Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild Đà Nẵng 2022

QUY ĐỊNH ĐÀ NẴNG
QUY ĐỊNH ĐÀ NẴNG

NHÀ A1

NHÀ A2

NHÀ A3

NHÀ A4

NHÀ B1

NHÀ B2

NHÀ B3

SẢN PHẨM