Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild Đà Nẵng 2020

Đăng Ký

Đăng ký online ?

Bấm vào đây để đăng ký trực tuyến.

Gửi mẫu đăng ký cho chúng tôi. ?

Bạn có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ pkdvietbuild@gmail.com.

Các biểu mẫu:

Tài Trợ Chính

Đồng Tài Trợ

Chương Trình Hoạt Động

sơ đồ Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild Đà Nẵng 2020

NHÀ A1

NHÀ A2

NHÀ A3

NHÀ A4

NHÀ A5

NHÀ B1

NHÀ B2

NGOÀI TRỜI