Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild Đà Nẵng 2019

Đăng Ký

Tài Trợ Chính

Đồng Tài Trợ

Thư mời khai mạc Triển lãm Vietbuild Đà Nẵng 2019

Nội dung đang được cập nhật ...

coming soon

sơ đồ Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild Đà Nẵng 2019

KHU A1 + A2 + A3
KHU A4 – A5

KHU B1 + B2 + B3