Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild Cần Thơ 2020

Đăng Ký

Đăng ký online ?

Bấm vào đây để đăng ký trực tuyến.

Gửi mẫu đăng ký cho chúng tôi. ?

Bạn có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ pkdvietbuild@gmail.com.

Đồng Tài Trợ

Chương Trình Hoạt Động

sơ đồ Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild Cần Thơ 2020

NHÀ TRUNG TÂM

NHÀ 1

NHÀ 2

NHÀ 3

NHÀ 4

NGOÀI TRỜI