Gần 800 Doanh Nghiệp tham gia tại Triển lãm Quốc tế VIETBUILD TP.HCM 11.2020

Ngày 4/11/2020.Tại tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Phú Thọ – Số 01 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế VIETBUILD lần thứ 4. Được sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh trong năm 2020 …