Nghị quyết 128 của Chính phủ: Cơ hội cho doanh nghiệp ổn định phát triển

Với Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ cùng nhiều giải pháp hỗ trợ của thành phố, các doanh nghiệp ở Đà Nẵng đã bắt đầu trong trạng thái bình thường mới và không còn nỗi lo đứt gãy chuỗi cung ứng trong hoạt động sản xuất. Niềm vui có việc làm Hạnh phúc – đó …