Bản Tin Pháp Luật Xây Dựng INFOGRAPHICS 18/10

Bản tin Pháp luật Xây dựng INFOGRAPHICS 18/10 gồm có những nội dung đáng chú ý sau: Đề xuất cấm cá nhân môi giới bất động sản độc lập; Đã gia hạn 78.840 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất; Trà Vinh: Hoàn thành lắp đặt 25 tua-bin gió tại dự án điện gió Đông …