Tòa Nhà In 3D Bằng Bê Tông Thật Lớn Nhất Thế Giới

Các kỹ sư của công ty CEMEX và COBOD phát triển hỗn hợp vật liệu mới để xây toà nhà in 3D rộng 190 m2 bằng bê tông thật.  Công nghệ in 3D đang được sử dụng với nhiều vật liệu đa dạng bao gồm thép. Tuy nhiên, trong xây dựng, mực sử dụng để in …