Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild Hà Nội 2020 – Lần 3

Đăng Ký

Đăng ký online ?

Bấm vào đây để đăng ký trực tuyến.

Gửi mẫu đăng ký cho chúng tôi. ?

Bạn có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ pkdvietbuild@gmail.com.

Chương trình hoạt động

sơ đồ Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild Hà Nội 2020 - Lần 3

NHÀ A1

NHÀ A4

NHÀ A5

NGOÀI TRỜI